0213995

„Rodina je mikrokosmem světa. K pochopení světa stačí, budeme-li zkoumat rodinu. Hodnoty jako síla, intimita, autonomie, důvěra a schopnost komunikovat jsou životně důležité složky, na nich závisí kvalita našeho života na světě. Změnit svět znamená změnit rodinu. Osud rodiny závisí na pochopení citů a potřeb, které leží pod povrchem každodenních událostí. Většina lidí si je vědoma asi jen deseti procent skutečného dění.“

Virginia Satirová – Kniha o rodině, 1994

Aktuality

Uzavření pracoviště Nymburk

27. 5. 2016

Z provozních důvodů bude dne 7. června 2016 uzavřeno pracoviště Nymburk. Děkujeme za pochopení.

Omezení provozu pracoviště Nymburk

27. 5. 2016

Z důvodu přerušení dodávky elektrické energie bude v pátek 10.6.2016 v době od 7.30 do 15.30 omezen provoz. Děkujeme za pochopení.

Den otevřených dveří, pracoviště Mladá Boleslav

21. 1. 2016

Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského Kraje Mladá Boleslav pořádá v rámci Národního týdne manželství „Den otevřených dveří“ ve čtvrtek 11. února 2015 od 8:00 do 15:00 hodin v prostorách organizace.

Den otevřených dveří, pracoviště Beroun

19. 1. 2016

Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského Kraje Beroun pořádá v rámci Národního týdne manželství „Den otevřených dveří“ ve středu 10. února 2015 od 9:00 do 16:00 hodin v prostorách organizace.

Den otevřených dveří, pracoviště Nymburk

18. 1. 2016

Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského Kraje Nymburk pořádá v rámci Národního týdne manželství „Den otevřených dveří“ v pátek 12. února 2015 od 9:00 do 13:00 hodin v prostorách organizace.

Den otevřených dveří, pracoviště Rakovník

18. 1. 2016

Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského Kraje Rakovník pořádá v rámci Národního týdne manželství „Den otevřených dveří“ ve středu 10. února 2015 od 9:00 do 15:00 hodin v prostorách organizace.

Den otevřených dveří, pracoviště Kutná Hora

18. 1. 2016

Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského Kraje Kutná Hora pořádá v rámci Národního týdne manželství „Den otevřených dveří“ v pondělí 8. února 2015 od 10:00 do 16:00 hodin v prostorách organizace.

Den otevřených dveří, pracoviště Příbram

18. 1. 2016

Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského Kraje Příbram pořádá v rámci Národního týdne manželství „Den otevřených dveří“ ve středu 10. února 2015 od 9:00 do 14:00 hodin v prostorách organizace.

Den otevřených dveří, pracoviště Kolín

18. 1. 2016

Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského Kraje Kolín pořádá v rámci Národního týdne manželství „Den otevřených dveří“ v úterý 9. února 2015 od 9:00 do 16:00 hodin v prostorách organizace.

Den otevřených dveří, pracoviště Praha Z-V

18. 1. 2016

Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského Kraje Praha Z-V pořádá v rámci Národního týdne manželství „Den otevřených dveří“ ve čtvrtek 11. února 2015 od 9:00 do 16:00 hodin v prostorách organizace.

Přípravy náhradní rodinné péče za rok 2015

7. 1. 2016

V průběhu roku 2015 se uskutečnilo celkem 19 kurzů odborných příprav žadatelů o náhradní rodinnou péči. Těmito kurzy bylo celkem uspokojeno 113 žádostí (kde žadatelem může být jednotlivec, ale častěji jsou to oba partneři či manželé). Proběhlo 8 příprav (celkem 47 žádostí, 92 osob) pro žadatele o osvojení, které se konají na pracovištích Kolín a Mladá Boleslav. V Mladé Boleslavi se také ke konci roku uskutečnila příprava pro druhožadatele o osvojení, které se zúčastnilo 14 osob (7 žádostí). Přímo v Rakovníku bylo realizováno 10 kurzů odborných příprav. Těchto kurzů se účastnili žadatelé o pěstounskou péči (20 žádostí, 35 osob), žadatelé o pěstounskou péči na přechodnou dobu (31 žádostí, celkem 57 osob) a druhožadatelé osvojitele i pěstouni (8 žádostí, 16 osob). Povinné přípravy dětí se zúčastnilo 50 dětí žadatelů o pěstounskou péči, pěstounskou péči na přechodnou dobu a druhožadatelů o pěstounskou péči.

Provozní doba na všech pracovištích v průběhu vánočních svátků

18. 12. 2015

Ve dnech 23.12. a 31.12.2013 jsou všechna pracoviště uzavřena. Ostatní dny jsou v souladu s pracovní dobou jednotlivých pracovišť. V případě akutní potřeby se prosím obraťte na krizové telefonní linky nebo můžete napsat emailový dotaz na konkrétní pracoviště, který Vám bude zodpovězen v pracovní době.

Uzavření pracoviště Kutná Hora

25. 11. 2015

Z důvodu účasti pracovníků na školení a poradě vedoucích bude dne 1.12.2015 uzavřeno pracoviště Kutná Hora. Děkujeme za pochopení.

Uzavření pracoviště Nymburk

23. 11. 2015

Z důvodu účasti pracovníků na školení a poradě vedoucích bude dne 1.12.2015 uzavřeno pracoviště Nymburk. Děkujeme za pochopení.

Omezení provozu pracoviště Nymburk

13. 11. 2015

Z provozních důvodů bude v pondělí 16.11.2015 provozní doba pracoviště Nymburk pouze od 10.00 do 14.00. Děkujeme za pochopení

Pracoviště Příbram

13. 11. 2015

Od pondělí 16.11.2015 bude provozní doba pracoviště Příbram bez omezení.

Omezení provozu pracoviště Příbram

6. 11. 2015

Od 2.11. do 13.11.2015 bude omezen provoz pracoviště Příbram z důvodu opravy vodovodního a kanalizačního řadu v budově. V případě potřeby je nutná telefonická domluva. Děkujeme za pochopení

Uzavření pracoviště Příbram

4. 11. 2015

Z důvodu havarijní situace v objektu je až do odvolání uzavřeno pracoviště Příbram. Děkujeme za pochopení

Uzavření pracoviště Nymburk

3. 11. 2015

Z důvodu účasti pracovníků na školení bude dne 3.11.2015 uzavřeno pracoviště Nymburk. Děkujeme za pochopení.

Uzavření pracoviště Kutná Hora

23. 10. 2015

Z důvodu účasti pracovníků na regionální konferenci bude dne 27.10.2015 do 15.30 hodin uzavřeno pracoviště Kutná Hora. Od 15.30 hodin bude otevřeno pouze pro pozvané klienty. Děkujeme za pochopení.

Uzavření pracoviště Nymburk

13. 10. 2015

Z důvodu účasti pracovníků na odborném semináři bude dne 15.10.2015 uzavřeno pracoviště Nymburk. Děkujeme za pochopení.

Uzavření pracoviště Nymburk

7. 10. 2015

Z provozních důvodů bude dne 8.10.2015 uzavřeno pracoviště Nymburk. Děkujeme za pochopení.

Výročí 40 let od založení pracoviště Příbram

9. 9. 2015

Příbramská poradna vznikla v září 1975 a pod názvem „Manželská a předmanželská poradna“ byla součástí Okresního ústavu sociálních služeb v Příbrami. V začátcích fungovala ve velmi omezeném personálním obsazení (jeden psycholog a sociální pracovnice) a v omezených prostorách na adrese Dlouhá ulice 97. Realita v následujících letech ukázala, že o služby psychologického poradenství je velký zájem, a to nejen o poradenství ve vztazích. Spektrum problematiky se rozšiřovalo a tím pádem bylo nutné rozšířit i odborný tým poradny o dalšího interního psychologa a několik externích spolupracovníků: psychologa pro dospělé klienty, dětského psychologa, právníka, jednu dobu i sexuologa. V 80. a 90. letech probíhala vedle individuální poradenské a terapeutické práce také skupinová terapie a ve spolupráci s Okresním soudem tzv. „Kurzy pro snoubence“, což byla skupinová práce s páry nezletilých, kteří žádali o tzv. zplnoletění za účelem uzavření sňatku téměř výlučně z důvodu těhotenství snoubenky. V dubnu 2007 se poradna přestěhovala do nových prostor na adrese Příbram II, Žižkova ulice 489, kde sídlí dodnes. Tyto prostory jsou po mnoha stránkách výhodnější: jsou mimo centrum města s velmi dobrým spojením MHD a možností bezproblémového parkování, jsou dostatečně velké, klientům zajišťují příjemné prostředí s dostatkem anonymity. V roce 2011 vzniklo Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje, jehož je příbramská poradna součástí jako jedno z pracovišť. Za dobu její existence poradnou prošla řada odborných pracovníků. Ve vedení poradny se postupně vystřídaly PhDr. Miluše Košťálová, PhDr. Jiřina Sutnarová, Mgr. Jaroslava Davidová a paní Klára Raušerová, která je vedoucí pracoviště dosud. Během 40 ti let existence poradny se výrazně proměnil okruh problematiky, kterou klienti potřebují s odbornou pomocí řešit. Zatímco v počátcích se jednalo téměř výlučně o problémy vztahové, postupem času se klienti začali na poradnu obracet i s problémy osobnějšími – sociálního i psychologického charakteru. Výborně začala fungovat spolupráce poradny s OSPOD, s příbramským soudem, s ambulantním psychiatrickým pracovištěm apod. Ukazuje se, že institut bezplatného psychologicko-sociálního poradenství má své jasné opodstatnění a v očích veřejnosti výborný kredit. Svědčí o tom i neustálý nárůst počtu vedených případů a především nárůst počtu realizovaných konzultací. Od svého založení v roce 1975 do 30. 6. 2015 poskytlo pracoviště celkem 89 788 odborných konzultací (přímá práce s uživatelem do 60 minut). V průběhu tohoto 40 letého období bylo vedeno celkem 14 641 případů, během této doby poskytli zaměstnanci pracoviště odborné služby téměř 17 000 fyzickým osobám, které využívaly těchto služeb opakovaně. Dne 7. 10. 2015 od 10.00 do 15.00 hod. pořádá CPSP Příbram „Den otevřených dveří“ pro laickou i odbornou veřejnost.

Uzavření pracoviště Kutná Hora

2. 9. 2015

Z důvodu účasti zaměstnanců poradny na mezioborovém setkání bude dne 23.9.2015 uzavřeno pracoviště Kutná Hora. Od 15.00 hodin bude otevřeno pouze pro objednané klienty. Děkujeme za pochopení.

Uzavření pracoviště Nymburk

31. 8. 2015

Z provozních důvodů bude dne 1.9.2015 uzavřeno pracoviště Nymburk. Děkujeme za pochopení.

Den otevřených dveří, pracoviště Nymburk

31. 8. 2015

Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského Kraje Nymburk pořádá v rámci Týdne sociálních služeb „Den otevřených dveří“ ve středu 7. října 2015 od 9:00 do 14:00 hodin v prostorách organizace.

Den otevřených dveří, pracoviště Kutná Hora

28. 8. 2015

Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského Kraje Kutná Hora pořádá v rámci Týdne sociálních služeb „Den otevřených dveří“ ve středu 7. října 2015 od 10.00 do 16.00 hodin v prostorách organizace.

Den otevřených dveří, pracoviště Beroun

27. 8. 2015

Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského Kraje Beroun pořádá v rámci Týdne sociálních služeb „Den otevřených dveří“ ve středu 7. října 2015 od 9:00 do 13:00 hodin v prostorách organizace.

Den otevřených dveří, pracoviště Příbram

27. 8. 2015

Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského Kraje Beroun pořádá v rámci Týdne sociálních služeb „Den otevřených dveří“ ve středu 7. října 2015 od 10:00 do 15:00 hodin v prostorách organizace.

Den otevřených dveří, pracoviště Rakovník

25. 8. 2015

Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského Kraje Rakovník pořádá v rámci Týdne sociálních služeb „Den otevřených dveří“ ve středu 7. října 2015 od 9:00 do 15:00 hodin v prostorách organizace. V případě zájmu lze předem telefonicky objednat skupinovou besedu na Vámi zvolené téma.

Uzavření pracoviště Nymburk

13. 8. 2015

Z provozních důvodů bude dne 14.8.2015 uzavřeno pracoviště Nymburk. Děkujeme za pochopení.

Vzpomínka na Mgr. Vladimíru Šťastnou

7. 8. 2015

Dne 9. srpna 2015 uplynou již čtyři roky od chvíle, kdy není mezi námi naše kolegyně Mgr. Vladimíra Šťastná – ředitelka a později vedoucí pracoviště CPSP SK Praha Západ-Východ. Za společnou vzpomínku Vám všem děkuji. Marcela Škábová

Uzavření pracoviště Kolín

21. 7. 2015

Z provozních důvodů bude ve dnech 23.– 24.7., 6.-7.8. a 13.-.14.8.2015 uzavřeno pracoviště Kolín. Děkujeme za pochopení.

Uzavření pracoviště Nymburk

8. 7. 2015

Z provozních důvodů bude ve dnech 20.– 21.7. 2015 uzavřeno pracoviště Nymburk. Děkujeme za pochopení.

Výročí 30 let od založení pracoviště Kolín

22. 5. 2015

Ve složce dokumenty byl uveřejněn článek k 30 výročí pracoviště Kolín. Děkujeme tímto všem našim bývalým, současným i budoucím klientům za důvěru, se kterou se na nás obracejí.

Přípravy náhradní rodinné péče aktuálně

30. 4. 2015

Od ledna se uskutečnilo celkem 8 kurzů odborných příprav žadatelů o náhradní rodinnou péči. Těmito kurzy bylo uspokojeno 43 žádostí (kde žadatelem může být jednotlivec, ale častěji jsou to oba partneři či manželé). Proběhly 3 přípravy (celkem 15 žádostí) pro žadatele o osvojení, které se konají na pracovištích Kolín a Mladá Boleslav. Přímo v Rakovníku bylo celkem realizováno 5 kurzů odborných příprav. Těchto kurzů se účastnili žadatelé o pěstounskou péči, žadatelé o pěstounskou péči na přechodnou dobu a druhožadatelé. Těmito kurzy bylo uspokojeno 28 žádostí.

Uzavření pracoviště Kolín

9. 4. 2015

Z důvodu školení zaměstnanců bude ve dnech 13.4.,15.4. a 17.4. 2015 uzavřeno pracoviště Kolín. Děkujeme za pochopení

Uzavření pracoviště Kolín

20. 3. 2015

Z provozních důvodů bude ve dnech 23.3.,25.3. a 30.3. 2015 uzavřeno pracoviště Kolín. Děkujeme za pochopení.

Uzavření pracoviště Nymburk

5. 3. 2015

Z důvodu nemoci bude ve dnech 5.-6.3. 2015 uzavřeno pracoviště Nymburk. Děkujeme za pochopení.

Den otevřených dveří pracoviště Nymburk

11. 2. 2015

Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského Kraje Nymburk pořádá v rámci Národního týdne manželství „Den otevřených dveří“ ve středu 11. února 2015 od 9:00 do 14:00 hodin v prostorách organizace.

Den otevřených dveří pracoviště Kolín

11. 2. 2015

Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského Kraje Kolín pořádá v rámci Národního týdne manželství „Den otevřených dveří“ ve středu 11. února 2015 v prostorách organizace.

Den otevřených dveří v rámci Národního týdne manželství

27. 1. 2015

Den otevřených dveří v rámci Národního týdne manželství se bude letos konat v prostorách CPSP SK Rakovník, ve středu 11. února od 9:30 do 15:00. Vedle hesla „Dobré manželství není samozřejmost“, které provází NTM od svého začátku jsou pro tento rok zvolena hesla :„Šťastně až do smrti?, Není to pohádka?, „Jak mít vztah, který vydrží…“ Cílem různorodých aktivit v rámci NTM je inspirovat české páry k tomu, aby se nenechaly odradit a hledaly cesty k upevnění dlouhodobého trvalého vztahu. Konkrétní čas je možné si domluvit předem, abychom se Vám mohli věnovat.

Přípravy náhradní rodinné péče za rok 2014

27. 1. 2015

Během roku 2014 se uskutečnilo celkem 16 kurzů odborných příprav žadatelů o náhradní rodinnou péči. Těmito kurzy bylo uspokojeno 77 žádostí (kde žadatelem může být jednotlivec, ale i oba partneři, manželé). Přímo v Rakovníku bylo celkem realizováno 8 kurzů odborných příprav. Těchto kurzů se účastnili žadatelé o pěstounskou péči, žadatelé o pěstounskou péči na přechodnou dobu a druhožadatelé. Těmito kurzy bylo uspokojeno 33 žádostí. Součástí těchto kurzů byly také přípravy vlastních dětí žadatelů o pěstounskou péči a pěstounskou péči na přechodnou dobu, kterých se zúčastnilo 34 dětí. V roce 2014 bylo také realizováno 8 kurzů příprav náhradní rodinné péče pro osvojitele prvožadatele (celkem 44 žádostí) na pracovištích Kolín a Mladá Boleslav. Pracovníci KÚ SK předávají žadatele na přípravy až po absolvování psychodiagnostického vyšetření psycholožkou KÚ SK.

Provozní doba na všech pracovištích v průběhu vánočních svátků

23. 12. 2014

23.12. a 31.12.2013 je provoz pro klienty do 12:00 hodin. Ostatní dny jsou v souladu s pracovní dobou jednotlivých pracovišť. V případě akutní potřeby se prosím obraťte na krizové telefonní linky nebo můžete napsat emailový dotaz na konkrétní pracoviště.

Částečně omezený provoz pracoviště Příbram

7. 11. 2014

Z technických důvodů (malování prostor) bude v týdnu od 10.11. do 14.11. částečně omezen provoz pracoviště Příbram.

Výročí 30 let od založení pracoviště Rakovník

6. 11. 2014

Centrum psychologicko-sociálního poradenství SK Rakovník dříve Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Rakovník oslavila dne 4. 11. 2014 výročí 30 let od založení. Původní název pracoviště při jeho založení byl Manželská a předmanželská poradna Rakovník, název se v průběhu 30 let existence změnil v roce 1993 na Poradnu pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Rakovník a v roce 2012 na Centrum psychologicko-sociálního poradenství SK Rakovník. Pracoviště se v průběhu let přestěhovalo celkem dvakrát a v současné době sídlí na adrese Nádražní 469, 269 01 Rakovník. V průběhu uplynulých let se pracoviště personálně rozšířilo a rozšířilo i okruh poskytovaných sociálních služeb. Kromě individuálního, partnerského, manželského, rodinného poradenství poskytujeme i sociální a sociálně právní poradenství. Za 30 let vedlo pracoviště celkem 7.765 případů, spolupracovalo opakovaně celkem s 10.233 osobami. Realizovali jsme celkem 41.941 odborných konzultací s klienty (osobní setkání do 60 minut), od roku 2008 evidujeme i počet poskytnutých intervenci (do 30 minut přímé práce s klientem) tedy celkem 2.390 intervencí a evidujeme i kontakty (do 15 minut) celkem 7.582 kontaktů s klienty. Od roku 2011 realizujeme přípravy žadatelů o NRP - pěstouny, pěstouny na přechodnou dobu, druhožadatele osvojitele a druhožadatele pěstouny a přípravy dětí. Za tuto dobu byly realizovány přípravy pro 53 žadatelů o pěstounskou péči, 43 druhožadatelů a od roku 2013 i přípravy 15 dětí druhožadatelů. Dále jsme realizovaly přípravy pro 18 žadatelů o pěstounskou péči na přechodnou dobu a 55 dětí, které v rodinách žadatelů aktuálně žijí. Celkem bylo realizováno 5 individuálních příprav. Nadále poskytujeme služby odborného sociálního poradenství klientům bezplatně a největší podíl klientů přichází na základě vlastního rozhodnutí, nepotřebují tedy žádné doporučení. Děkujeme tímto všem našim bývalým, současným i budoucím klientům za důvěru, se kterou se na nás obracejí, a věříme, že budou naše pracoviště v Rakovníku využívat stejně, jako tomu bylo doposud.

Uzavření pracoviště Kutná Hora

29. 10. 2014

Z důvodu účasti pracovníků poraden na Výroční konferenci v Rakovníku bude dne 4.11.2014 uzavřeno pracoviště Kutná Hora. Děkujeme za pochopení.

Uzavření pracoviště Praha Z-V

29. 10. 2014

Z důvodu účasti pracovníků poraden na Výroční konferenci v Rakovníku bude dne 4.11.2014 uzavřeno pracoviště Praha Z-V. Děkujeme za pochopení.

Uzavření pracoviště Nymburk

24. 10. 2014

Z důvodu účasti pracovníků poraden na Výroční konferenci v Rakovníku bude dne 4.11.2014 uzavřeno pracoviště Nymburk. Děkujeme za pochopení.

Výročí 35 let od založení pracoviště Praha Z-V

14. 10. 2014

Počátkem října 2014 oslavilo pracoviště Centra psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje, pracoviště Praha Z-V, výročí 35 let od založení. Odborní pracovníci poskytli za dobu své působnosti celkem 89.812 odborných konzultací. Od roku 1979 do července 2014 bylo vedeno celkem 16.313 případů, co představuje téměř 33.000 fyzických osob, které navštěvovaly pracoviště opakovaně v průběhu spolupráce.

Den otevřených dveří, pracoviště Kolín

24. 9. 2014

Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského Kraje Kolín pořádá v rámci Týdne sociálních služeb „Den otevřených dveří“ ve středu 8. října 2014 v prostorách organizace.

Den otevřených dveří, pracoviště Nymburk

22. 9. 2014

Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského Kraje Nymburk pořádá v rámci Týdne sociálních služeb „Den otevřených dveří“ ve čtvrtek 9. října 2014 od 10:00 do 15:00 hodin v prostorách organizace.

Den otevřených dveří, pracoviště Kutná Hora

22. 9. 2014

Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského Kraje Kutná Hora pořádá v rámci Týdne sociálních služeb „Den otevřených dveří“ v pondělí 6. října 2014 od 10.00 do 17.00 hodin v prostorách organizace.

Uzavření pracovišť Nymburk a Kutná Hora

16. 9. 2014

Z důvodu účasti pracovníků poraden na odborném semináři budou dne 7.10.2014 uzavřena pracoviště Nymburk a Kutná Hora. Děkujeme za pochopení.

Den otevřených dveří, pracoviště Rakovník

15. 9. 2014

Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského Kraje Rakovník pořádá v rámci Týdne sociálních služeb „Den otevřených dveří“ ve středu 8. října 2014 v prostorách organizace. V případě zájmu lze předem telefonicky objednat skupinovou besedu na Vámi zvolené téma.

Den otevřených dveří, pracoviště Mladá Boleslav

15. 9. 2014

Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského Kraje Mladá Boleslav pořádá v rámci Týdne sociálních služeb „Den otevřených dveří“ ve čtvrtek 9. října 2014 v prostorách organizace.

Den otevřených dveří, pracoviště Praha z-v

15. 9. 2014

Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského Kraje Praha z-v pořádá v rámci Týdne sociálních služeb „Den otevřených dveří“ v pátek 10. října 2013 v prostorách organizace.

Den otevřených dveří, pracoviště Beroun

15. 9. 2014

Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského Kraje Beroun pořádá v rámci Týdne sociálních služeb „Den otevřených dveří“ ve čtvrtek 9. října 2014 v prostorách organizace.

Uzavření pracovišť Nymburk a Kutné Hoře

1. 9. 2014

Z důvodu účasti pracovníků poraden na odborném semináři budou dne 2.9.2014 uzavřena pracoviště Nymburk a Kutná Hora. Děkujeme za pochopení

Pracoviště Nymburk

23. 7. 2014

Z důvodu prázdninového provozu bude pracoviště Nymburk od 19.8.-22.8.2014 uzavřeno. Děkujeme za pochopení

Přípravy náhradní rodinné péče v 1. pol. 2014

10. 7. 2014

V prvním pololetí roku 2014 se uskutečnilo celkem 10 kurzů odborných příprav žadatelů o náhradní rodinnou péči. Těmito kurzy bylo uspokojeno 50 žádostí (kde žadatelem může být jednotlivec, ale i oba partneři, manželé). Celkem se odborných příprav zúčastnilo 96 dospělých osob a 21 dětí žadatelů. Přímo v Rakovníku bylo celkem realizováno 5 kurzů odborných příprav. Těchto kurzů se účastnili žadatelé o pěstounskou péči, žadatelé o pěstounskou péči na přechodnou dobu a druhožadatelé o osvojení. Těmito kurzy prošlo 38 osob (20 žádostí). Součástí těchto kurzů byly také přípravy vlastních dětí žadatelů o pěstounskou péči a pěstounskou péči na přechodnou dobu, kterých se zúčastnilo 21 dětí. V prvním pololetí roku 2014 bylo také realizováno 5 kurzů příprav náhradní rodinné péče pro osvojitele prvožadatele (celkem 30 žádostí) na pracovištích Kolín a Nová Boleslav.

Novinka

14. 4. 2014

Do záložky Přípravy náhradní rodinné péče byly přidány informace o odborných přípravách, které proběhly v roce 2013.

Přípravy náhradní rodinné péče v roce 2014

14. 4. 2014

V tomto roce bylo již zrealizováno 7 odborných příprav žadatelů o náhradní rodinnou péči. Z toho 4 kurzy pro žadatele o osvojení na detašovaných pracovištích Kolín a Mladá Boleslav. Přímo v Rakovníku byly realizovány 2 kurzy příprav žadatelů o pěstounskou péči a 1 kurz příprav žadatelů o pěstounskou péči na přechodnou dobu (součástí těchto kurzů byly také přípravy vlastních dětí žadatelů).

Konference v rámci NTM

7. 2. 2014

Jako každý rok, tak i letos se naše organizace připojuje k týdnu NTM. Tímto si Vás dovolujeme pozvat na pořádanou Konferenci v rámci Národního týdne manželství s mottem: „Velké věci se rodí z drobných maličkostí“, která se uskuteční ve spolupráci s Krajským úřadem Středočeského kraje, pod záštitou Mgr. Lenky Šmídové, vedoucí Odboru sociálních věcí.Dne 11. 2. 2014 od 10.00 do 15.00 na Krajském úřadě Středočeského kraje.

Stěhování pracoviště Beroun (Králův Dvůr)

7. 2. 2014

Od 1.2.2014 se pracoviště Beroun (Králův Dvůr) přestěhovalo do nových prostor Husovo náměstí 64, 266 01 Beroun. (V budově KB, vchod ze zadní části budovy - ulice Na Příkopě) Telefonické i emailové kontakty zůstávají nezměněny.

Pracoviště Nymburk

13. 1. 2014

V těchto dnech probíhá na pracovišti Nymburk nutná oprava. Z důvodu této výjimečné situace nefunguje internet ani pevná linka. Proto se prosím na pracovníky centra obracejte prostřednictvím mobilního telefonu 775 210 542. Děkujeme za pochopení

Provozní doba na všech pracovištích v průběhu vánočních svátků

23. 12. 2013

23.12. a 31.12.2013 je provoz pro klienty do 12:00 hodin. Ostatní dny jsou v souladu s pracovní dobou jednotlivých pracovišť. V případě akutní potřeby se prosím obraťte na krizové telefonní linky nebo můžete napsat emailový dotaz na konkrétní pracoviště.

Den otevřených dveří, pracoviště Kolín

18. 9. 2013

Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského Kraje Kolín pořádá v rámci Týdne sociálních služeb „Den otevřených dveří“ ve čtvrtek 10. října 2013 v prostorách organizace.

Den otevřených dveří, pracoviště Kutná Hora

18. 9. 2013

Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského Kraje Kutná Hora pořádá v rámci Týdne sociálních služeb „Den otevřených dveří“ v úterý 8. října 2013 v prostorách organizace.

Den otevřených dveří, pracoviště Praha z-v

16. 9. 2013

Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského Kraje Praha z-v pořádá v rámci Týdne sociálních služeb „Den otevřených dveří“ ve čtvrtek 10. října 2013 v prostorách organizace.

Den otevřených dveří, pracoviště Mladá Boleslav

16. 9. 2013

Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského Kraje Mladá Boleslav pořádá v rámci Týdne sociálních služeb „Den otevřených dveří“ ve čtvrtek 10. října 2013 v prostorách organizace.

Den otevřených dveří, pracoviště Nymburk

11. 9. 2013

Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského Kraje Nymburk pořádá v rámci Týdne sociálních služeb „Den otevřených dveří“ v úterý 8. října 2013 v prostorách organizace.

Den otevřených dveří, pracoviště Králův Dvůr

11. 9. 2013

Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského Kraje Králův Dvůr pořádá v rámci Týdne sociálních služeb „Den otevřených dveří“ v úterý 8. října 2013 v prostorách organizace.

Den otevřených dveří, pracoviště Rakovník

11. 9. 2013

Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského Kraje Rakovník pořádá v rámci Týdne sociálních služeb „Den otevřených dveří“ ve středu 9. října 2013 v prostorách organizace. V případě zájmu lze předem telefonicky objednat skupinovou besedu na Vámi zvolené téma.

Beseda se studenty

5. 9. 2013

Dne 4.9.2013 proběhla beseda se studenty 1. ročníku Integrované střední školy v Rakovníku v prostorách Centra psychologické-sociálního poradentví SK Rakovník na téma "Adaptace na změnu při přechodu na vyšší stupeň školy a jeho dopad do vztahů". Besedu vedla PhDr. Škábová

Konference zaměstnanců CPSP a pracovníků MRP ZSI Kladno

4. 9. 2013

Dne 3. 9. 2013 proběhla u příležitosti otevření nových prostor Centra psychologicko-sociálního poradenství SK v Nádražní ulici 469, 269 01 Rakovník konference zaměstnanců CPSP SK a pracovníků MRP ZSI Kladno. Součástí programu byla prezentace některých příspěvků z nerealizované Konference NTM 2013 – Mgr. D. Prokop – Výsledky výtvarné soutěže na téma „Manželství očima výtvarníků teenagerů“ CPSP SK Rakovník, Mgr. T,. Blaha a Mgr. O. Scheinpflugová „Umě(U)ní“ – MRP ZSI Kladno, PhDr. A. Obeidová „Jak prožíváme manželství?“ CPSP SK Praha Z-V, Mgr. R. Balíková "Manželství je (nejen) umění" CPSP Příbram.

Interdisciplinární setkání spolupracujících organizací

4. 9. 2013

Dne 10. září 2013 od 10:00 do 13:00 hodin proběhne interdisciplinární setkání spolupracujících organizací u příležitosti otevření nových prostor Centra psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje, Nádražní 469, 269 01 Rakovník. Tohoto setkání se zúčastní vedoucí Odboru sociálních věcí KÚ SK, zástupci Pedagogicko-psychologické poradny Rakovník, Probační a mediační služby Rakovník, Okresního soudu Rakovník, Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Rakovník, VIDA centra Rakovník, Policie České republiky a Fondu ohrožených dětí Rakovník.

Individuální projekt Středočeského kraje

1. 9. 2013

Naše organizace se zúčastnila Individuálního projektu Středočeského kraje "Zvyšování kvality sociálních služeb ve Středočeském kraji" s registračním číslem CZ.1.04/3.1.00/05.00049. Tento projekt byl financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Cílem tohoto projektu bylo průběžné vzdělávání našich pracovníků.

Stěhování pracoviště Rakovník

23. 7. 2013

Od 22.7.2013 se pracoviště Rakovník přestěhovalo do nových prostor na adresu Nádražní 469, Rakovník (naproti Bille v budově, kde sídlí GE Money Bank - vchod brankou) Veškeré kontakty zůstávají nezměněny.

Stěhování pracoviště Mladá Boleslav

15. 6. 2012

Od 1.7.2012 bude pracoviště Mladá Boleslav přemístěno do nových prostor v ulici V.Klementa 195, Mladá Boleslav. Telefonní kontakty na pracoviště zůstávají nezměněny.

Změna názvu

4. 1. 2012

Od 1.1.2012 se změnil název pracoviště na nový: Centrum psychologicko - sociálního poradenství Středočeského kraje, místo stávajícího Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Rakovník. Sídlo, kontakty, pracovníci a hlavně činnost pracoviště zůstává stejná! U jednotlivých detašovaných pracovišť ve Středočeském kraji se mění také pouze název.

Sloučení poraden

3. 11. 2010

Ke dni 1.1.2011 došlo ke sloučení 7 příspěvkových organizací Středočeského kraje SPONTE Králův Dvůr u Berouna; Rodinná poradna Kutná Hora; Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Kolín, Mladá Boleslav, Nymburk, Praha Západ - Východ a Příbram, pod příspěvkovou organizací Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Rakovník. Všechna pracoviště zůstanou zachována, budou i nadále poskytovat bezplatné služby odborného sociálního poradenství ve stejném personálním obsazení.