0314860
Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje Rakovník - idatabaze.czPsychologické poradny - idatabaze.cz

Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje
detašované pracoviště Kolín

Školská 60, 280 02 Kolín 4

Tel.: 321 725 151
E-mail: poradna.kolin@volny.cz

Provozní doby pro klienty:

Pondělí8.00–17.00
Úterý8.00–17.00
Středa8.00–17.00
Čtvrtek8.00–17.00
Pátek8.00–13.00

Personální zajištění služby

PhDr. Lenka Hervertová – vedoucí, psycholožka
Věra Janglová – sociální pracovnice
Mgr. Pavla Kaňkovská - psycholožka
Mgr. Martina Kastnerová - psycholožka
PhDr. Iveta Waidingerová - psycholožka

Služby v Centru psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje jsou poskytovány klientům formou poradenství a terapie, v nutných případech je poskytována krizová intervence, případně jsou prováděny speciální psychologická vyšetření jednotlivců i celé rodiny. Ve složitých případech spolupracují poradci se souhlasem klientů i s dalšími návaznými institucemi (OSPOD, okresní soudy, školská či zdravotnická zařízení aj.).

Psychologické a sociální poradenství je poskytováno ambulantně formou intervencí a konzultací individuálních, párových a rodinných.

  1. Při vstupním pohovoru se sociální pracovnicí je klient seznámen s nabídkou a podmínkami poskytovaných služeb. Provádí se sociální a rodinná anamnéza. Klient sám sdělí svůj problém, který ho do centra přivedl, a formuluje svou představu pomoci (vytváří se zakázka). Na základě vzájemné dohody mezi klientem a pracovníkem centra je podepsána dohoda o poskytnutých službách a podle povahy problému je domluvena další konzultace u psychologa nebo právníka.
  2. Individuální, párové a rodinné poradenství, terapie
    První konzultace klienta s poradcem je cíleným hledáním příčin a kontextu současné klientovy situace. Na základě této znalosti pak poradce rozhodne, jakými poradenskými nebo terapeutickými postupy je možné odstranit nebo zmírnit klientovi obtíže. Podle zformulované zakázky klient společně s poradcem naplánuje intervaly mezi jednotlivými konzultacemi. V průběhu poskytování služby je možné měnit zakázku podle aktuální situace klienta. Další konzultace probíhají buď formou individuálních, párových, manželských nebo rodinných konzultací. Ukončení spolupráce nastává v situaci, kdy se podařilo odstranit či zmírnit klientovy obtíže, kdy klient našel vhled do své situace a naučil se své problémy zvládat a řešit. Spolupráce může být ukončena po vzájemném zhodnocení efektu, v případě naplnění dohody o spolupráci.

Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje nabízí následující formy práce:

  • psychologické poradenství (2–8 konzultací)
  • sociálně právní poradenství
  • poradensko terapeutická intervence (krátkodobá párová a rodinná terapie)
  • poradensko terapeutické vedení

Služby zajišťuje tým složený z psychologů, sociální pracovnice.

Aktuality

Nabídka pracovního místa

7. 3. 2018

Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje pro svá pracoviště v Berouně, Kutné Hoře, Nymburku, Kolíně, Mladé Boleslavi, Příbrami a Praze hledá poradce na celý, případně poloviční úvazek. Podmínkou je ukončené vzdělání v magisterském oboru humanitního směru a terapeutický výcvik. Výhodou je praxe v práci s rodinou a dětmi. Pracoviště se zabývá problematikou partnerských a rodinných konfliktů, náročných situací v uspořádání vztahů mezi rodiči a dětmi po rozvodu, úzce spolupracuje s orgánem péče o dítě (OSPOD) a jinými organizacemi. Nástup možný ihned. V případě zájmu zašlete své CV na adresu: d.prokop@poradna-rakovnik.cz V případě dotazů nás můžete kontaktovat na tel. čísle: 313 512 657 nebo 604 501 144.